Skip to main content

‘A touch of Rose en NEKTARI slaan de handen in elkaar’

Meer dan tien jaar geleden startte A touch of Rose haar werking om het welzijn van patiënten met kanker en hun familie te bevorderen. In het toenmalige zorglandschap betekende dit pionieren met communicatie, verwenconcepten, opleidingen, zoeken naar verbondenheid. Wekelijks werden er verschillende gratis activiteiten aangeboden die door hun complementariteit met de klassieke medische behandeling zorgden voor een integrale benadering van patiënten met kanker, hun partner, familie of steunfiguur. De uitbouw van de locatie in Bornem en de ontplooiing van dit zorgaanbod werden massaal gesteund door heel wat sympathisanten vanuit heel Vlaanderen.

Ondertussen is het zorglandschap flink veranderd. Helaas is kanker mainstream geworden en wordt de welzijns- en psychologische begeleiding gelukkig vaker geïntegreerd in bestaande diensten en ziekenhuizen daar waar hier vroeger veel minder of geen aandacht voor was. Ook is er via het internet veel informatie beschikbaar die patiënten al een heel eind verder kan helpen.

De Raad van Bestuur van A touch of Rose wil opnieuw een pioniersrol opnemen voor mensen in kwetsbare situaties die vergeten worden of te maken krijgen met lange wachttijden alvorens ze toegang krijgen tot gepaste zorg. Ze wenst haar aandacht te verbreden naar jongeren die het noorden even kwijt zijn, eenzamen of zij met een beperkt netwerk, zij die een luisterend oor of bemoedigend woord nodig hebben. De lange wachtlijsten, de bijna 600.000 langdurig zieken tonen aan dat er opnieuw out-of-the-box gedacht moet worden om vanuit verbinding en lokale verankering te bouwen aan een veerkrachtige samenleving.

Daarom slaan de vzw’s NEKTARI en A touch of Rose de handen in elkaar. NEKTARI zet in op het uitbouwen en versterken van het sociaal en economisch weefsel in onze regio en biedt met het Hof van Coolhem en het WinkelAtelier zeer complementaire locaties en mogelijkheden naast ‘The House of Rose’ in Bornem. Afhankelijk van de schaal en het karakter van de activiteit kan nu voor diverse activiteiten gekozen worden voor een rustige, intieme omgeving in The house of Rose of voor het Hof van Coolhem wanneer grotere groepen, open voor een breed publiek, nood hebben aan een ruimer en groen kader.

A touch of Rose en NEKTARI willen gezamenlijk activiteiten en vormingen uitbouwen en deze locaties omtoveren tot inclusieve welzijnscentra.

Hoe krijgt ‘The house of Rose’ in Bornem verder vorm in de toekomst?

NEKTARI Academie

In beweging met talent! NEKTARI gelooft in mogelijkheden en talenten. We willen de vele mogelijkheden binnen de samenleving, en zeker in onze regio, rond betekenisvol werk en kwaliteitsvolle zorg herkennen en zo goed mogelijk benutten. Bovendien willen we optimaal gebruik maken van alle kennis en vaardigheden, elk talent breed inzetten en verder ontwikkelen.

Doorheen het werkjaar zullen verschillende vormingen en workshops georganiseerd worden in The house of Rose. Nieuw is dat ook externe deelnemers hiervoor kunnen inschrijven. De vormingen en workshops zullen mede ondersteund worden door de kwaliteitsdienst van NEKTARI.

Vormingen die reeds beschikbaar zijn en uitgerold kunnen worden: KopOp, Hart Coherentie, Nieuwe Autoriteit, Grensoverschrijdend gedrag, Agressie, Omgaan met verlies, Verbindende communicatie…. Deze vormingen kunnen zich richten tot diverse doelgroepen: mensen met vermoeden van verstandelijke beperking, jongeren, begeleiders andere zorgvoorzieningen, eigen personeel, etc.

Infopunt

Het laagdrempelige karakter van The house of Rose is een grote troef die we op verschillende manieren willen inzetten. Zo zal de sociale dienst van NEKTARI op verschillende momenten zitdagen organiseren. Ook zullen bepaalde intakegesprekken georganiseerd worden in deze huiselijke en warme omgeving.

The house of Rose biedt ook de kans om mensen te informeren over de werking van NEKTARI vzw en/of warm te maken voor een job of vrijwilligerswerk in de zorg/sociale economie. Voortdurend staan er binnen onze vzw-vacatures open die moeilijk ingevuld raken.

Ook willen we kwetsbaren op de arbeidsmarkt drempelverlagend motiveren om de eerste stappen in een tewerkstelling te zetten via Flexpack. Uitvoeren van werkjes, deelnemen aan workshops kan vertrouwen doen groeien om onder het vertrouwde dak van NEKTARI naar een tewerkstelling toe te groeien.

Integrale zorg voor patiënten met kanker

Ook voor patiënten met kanker en hun omgeving zullen er verder workshops aangeboden worden, en kijken we ook of we samen met Nektari gemeenschappelijke activiteiten of infosessies kunnen ontwikkelen, zodat het aanbod zo ruim mogelijk wordt.

Waar twee warme organisaties de handen in elkaar slaan, kan er niet anders dan een prachtig project groeien voor al wie met kwetsbaarheden geconfronteerd wordt, of dit nu over een kankerdiagnose dan wel een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt gaat. Er is zoveel dat ons allen verbindt in dit nieuwe inclusieve welzijnscentrum!

 

 

A Touch of Rose nieuwsbriefBlijf op de hoogte!

Schrijf je gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen over specifieke thema’s.