Het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum wil de meest optimale integratieve therapie aanbieden aan alle patiënten met kanker die in de Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek behandeld worden.

Vanuit de overheid wordt de basiszorg deels gesubsidieerd, doch alle extra zorg die via ‘A touch of Rose’ aangeboden wordt (gratis of aan erg democratische prijzen), moet natuurlijk wel financieel gedragen worden. En daarvoor hebben we ook uw hulp nodig!

In het menu links kan u de verschillende manieren bekijken waarop u ons kan steunen.