Terug aan het werk na kanker

Weer aan het werk gaan na kanker is geen evidentie. Heel wat mensen ervaren drempels en zitten met vragen, twijfels en onzekerheden.

Ik wil weer aan het werk gaan.

Hoe pak ik dit aan?

Wie moet toestemming geven voor een werkhervatting?

Ik heb nog last van nevenwerkingen. Hoe zullen mijn collega’s en werkgever hierop reageren?

Ik kreeg mijn ontslag tijdens mijn ziekteperiode. Hoe start ik met de zoektocht naar een nieuwe job?

Vertel ik in een sollicitatiegesprek dat ik een kankerbehandeling gehad heb?

Je krijgt een vertrouwenspersoon op wie je kan terugvallen, ook als het even moeilijk gaat.
Je wordt beter geïnformeerd over je mogelijkheden, rechten en plichten.
Je leert omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op het werk.
Je krijgt tips om het gesprek met je collega’s en werkgever aan te gaan.

Annelies Van Brussel van Emino ondersteunt via het project Rentree mensen in alle aspecten van de werkhervatting.

Graag vertellen we u wat de ervaringen van de deelnemers zijn en brengen we u op de hoogte van de mogelijkheden van ‘Rentree’.

Praktisch

De workshop gaat tweemaal per jaar door. Deze workshop is toegankelijk voor alle patiënten met kanker die na hun behandeling terug aan het werk willen of graag willen blijven werken tijdens hun behandeling, of voor mensen die tijdens hun ziekte werkzoekend werden.

Om praktische redenen wordt het aantal deelnemers per reeks beperkt tot maximum 10.De concrete data vind je in de Agenda op onze website.

Inschrijven kan via e-mail op info@atouchofrose.be met vermelding van: Werkhervatting na kanker + je naam en voornaam + je telefoonnummer en waar je in behandeling bent of was.
Je krijgt een bevestiging als je kan deelnemen.