Wat als genezen niet meer kan?

Als je te horen krijgt dat genezen niet meer mogelijk is, stort je wereld in elkaar. Maar dit wil niet zeggen dat hulpverleners voor jou of je naaste niets meer kunnen doen.

‘Palliatief zijn’ wil niet noodzakelijk zeggen dat je daadwerkelijk terminaal (stervende) bent. Sommige mensen hebben dagen, maanden of soms nog jaren te leven. Belangrijk is dan om deze periode in een zo goed mogelijk comfort door te brengen.

Kwaliteit van leven is voor iedereen verschillend. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden om tot deze kwaliteit te komen. Sommigen willen belangrijke beslissingen omtrent het levenseinde maken.

Tijdens deze themamiddag zal er worden stilgestaan bij welke mogelijkheden er bestaan. Er zal uitgebreid informatie gegeven worden rond medische begrippen zoals palliatieve zorg, euthanasie en palliatieve sedatie. Daarnaast worden verschillende documenten besproken die er bestaan om het levenseinde te plannen.

Praktisch

De infosessie vindt tweemaal per jaar plaats en wordt begeleid door Eva De Bisschop, psychologe en Dr Ann-Marie Morel, longarts-oncoloog en psychotherapeut. Alle patiënten met kanker, alsook hun familieleden zijn welkom. Concrete data vind je onder Agenda.

Deelname is gratis. Je kan onze werking altijd steunen met een vrije gift.

Inschrijven kan via e-mail op  info@atouchofrose.be met vermelding van: Als genezen niet meer kan + je naam + je telefoonnummer.

Je krijgt van ons een bevestiging als je kan deelnemen.