Vroegtijdige Zorgplanning

Het is zinvol om uw wensen voor uw gezondheidszorg te kunnen bespreken met naasten en zorgverleners, zowel in gezonde toestand als bij ernstige ziekte. Bij vroegtijdige zorgplanning gaat het niet alleen over mogelijke behandelingen en medische beslissingen. Het is net zo belangrijk om een idee te hebben over uw levensvisie en concrete zaken zoals uw nood aan informatie, lichamelijke verzorging, comfort, emotionele steun, praktische hulp, zorg voor uw familie enzovoort.

Zeker als je geconfronteerd wordt met kanker, in welk stadium dan ook, komen deze gesprekken plots dichterbij.

Tijdens deze info-avond willen we dieper ingaan op het hoe en waarom van zo’n gesprek. Een vroegtijdige zorgplanning wil immers rekening houden met de wil van jou als patiënt, ook wanneer je deze wil niet langer zelf kan uitdrukken.

We bekijken ook de verschillende wilsverklaringen die opgesteld kunnen worden en gaan samen in gesprek over wat dit met ons doet.

Verloop

Deze avond wordt begeleid door psychologe Eva De Bisschop en Dr Ann-Marie Morel, longarts-oncoloog en psychotherapeut.

Praktisch

De info-avond Vroegtijdige Zorgplanning gaat éénmaal per jaar door. Om praktische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot maximum 15. De concrete data vind je in de Agenda op onze website.

Inschrijven kan via e-mail op info@atouchofrose.be met vermelding van: Zorgplanning + je naam en voornaam + je telefoonnummer.

Je krijgt een bevestiging als je kan deelnemen.