Groepsgesprek ‘s avonds

Na een periode van onderzoeken, behandelingen en een herstel probeer je stap voor stap je leven van voorheen weer op te nemen. Zo probeer je je werk te hervatten waardoor er nog maar weinig tijd en ruimte overblijft voor de activiteiten die overdag in ‘A touch of Rose’ worden georganiseerd. Daarentegen ervaar je misschien nog wel de nood aan een gesprek met een hulpverlener of lotgenoot.

Daarom bieden wij groepsgesprekken aan, onder begeleiding van een psycholoog, waarbij je samen met lotgenoten kankergerelateerde thema’s aan bod kan laten komen die op dat moment bij je spelen. Het delen van al dan niet moeilijke ervaringen met lotgenoten kan opluchten. Bovendien kunnen lotgenoten je problemen herkennen en kan er samen met de psycholoog tot nieuwe inzichten gekomen worden.

Thema’s die aan bod kunnen komen:

  • Angst voor herval
  • Seksualiteit en intimiteit na kanker
  • Werkhervatting na kanker
  • Omgaan met eigen grenzen (ten opzichte van anderen, omwille van restklachten …)

Na het groepsgesprek is er nog voldoende tijd voor een drankje en informele babbel met lotgenoten.

Praktisch

De groepsgesprekken gaan 4 keer per jaar door in ‘A touch of Rose’ op dinsdagavond tussen 19u30 en 21u30.

Check de Agenda voor de datum van de volgende bijeenkomst.

Inschrijven kan via mail op  info@atouchofrose.be

Deelname is gratis. Je kan onze werking altijd steunen met een vrije gift.