Omdat we in A touch of Rose graag gezellig samenzitten en écht contact maken, zijn we niet zo goed in ‘social distancing’ of ‘sociaal afstandhouden’. 

Aangezien dat nu net de maatregel is die voorgesteld wordt om de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, lijkt het ons best om alvast onze praatcafés met lotgenotencontact op maandag en vrijdag op te schorten tot na de Paasvakantie. De andere workshops gaan tot nader bericht wel door, maar hou zeker onze website of FB-pagina in de gaten voor up-to-date-info. 😉

Hieronder willen jullie toch de interessante info over dit begrip niet onthouden, zo leren we ook uit deze situatie weer iets nieuws …

Wat is ”social distancing”?
“Social distancing” verwijst naar (niet-medische en niet-farmaceutische) maatregelen om het contact tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te verminderen.

Wat is het doel van “social distancing” maatregelen?
Het doel van deze maatregelen is niet zozeer om een epidemie te stoppen, maar wel om de verspreiding van een besmettelijke ziekte zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. Afhankelijk van de mate waarin deze maatregelen worden uitgevoerd, kan de tijd tot het optreden van een epidemische piek vertraagd worden en het totale aantal gevallen (en de daarmee geassocieerde morbiditeit en mortaliteit) verminderd worden, waardoor de druk op de verschillende actoren in de gezondheidszorg en andere sectoren verlaagd.

“Social distancing” maatregelen worden door alle supranationale gezondheidszorgorganisaties ondersteund en worden in alle landen genomen.
De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft richtlijnen opgesteld voor de toepassing van niet-medische/niet-farmaceutische maatregelen, zoals social distancing, om de verspreiding van het nieuwe SARS-Cov-2 virus in de bevolking te beperken. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige kennis van het virus en ervaring met andere virale respiratoire pathogenen, voornamelijk het Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), het Middle East Respiratory Syndrome-gerelateerde coronavirus (MERS-CoV) en seizoensgebonden of pandemische griepvirussen.

Eenvoudige “social distancing” maatregelen zijn nu reeds van kracht.
De eenvoudigste maatregelen van social distancing, namelijk het vermijden van handen geven, zoenen en knuffelen, worden al enige tijd aanbevolen. Samen met het promoten van een goede handhygiëne blijven deze maatregelen uiteraard onverminderd van kracht.

Welke inhoudelijke criteria die belangrijk zijn voor de transmissie van infectieziekten worden in beschouwing genomen wanneer men verdere “social distancing” maatregelen overweegt?
1. Aantal mensen dat samenkomt. Op plaatsen of gelegenheden waar heel veel mensen samenkomen is er uiteraard meer kans tot transmissie van infectieziekten dan op plaatsen waar weinig mensen komen. Idealiter proberen we de kans zoveel mogelijk te verkleinen dat niet-besmette personen in contact komen met besmette personen.
2. De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen Nauw contact (zoals dicht opeengepakt staan tijdens een concert) zal uiteraard tot meer transmissie van infectieziekten leiden dan een vluchtig cursorisch contact (zoals elkaar passeren in de gang).
3. De duur van het contact tussen mensen die samenkomen. Langdurig contact is meer risicovol voor transmissie dan een kortstondig contact.
4. De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen. Een afgesloten of slecht geventileerde ruimte leidt tot een accumulatie van virale partikels die als droplets worden uitgehoest door besmette personen. Activiteiten in openlucht zijn minder risicovol.
5. De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen. Bij Covid19 weten we dat vooral oudere mensen een hoger risico hebben op ernstige ziekte, Kinderen worden niet ernstig ziek door Covid19, maar kunnen in hun jeugdige slijmvliezen zeer grote hoeveelheden virus produceren en wandelen dan rond in een wolkje van viruspartikels. Het samenbrengen van kinderen met bejaarden is in de huidige situatie dan geen goed idee.
6. De haalbaarheid van de maatregel. Bij elke voorgestelde “social distancing” maatregel moet goed nagedacht worden over de haalbaarheid van de maatregel.
7. De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit. Sommige activiteiten die eventueel tot transmissie zouden kunnen leiden zijn noodzakelijk (bijvoorbeeld dringende helpverlening). Andere activiteiten (zoals een schoolfeest) zijn uitstelbaar zonder al te veel ernstige gevolgen.

Voor hoelang moeten deze “social distancing maatregelen van kracht zijn?
Deze maatregelen gelden vanaf 10 maart voor minstens een maand, met herziening eind maart.

Voor wie gelden deze “social distancing” maatregelen?
Deze “social distancing” maatregelen gelden voor de hele bevolking, maar vooral voor mensen met een risicofactor voor een ernstig ziektebeeld. Het is evident dat wie symptomen van een luchtweginfecte vertoont (hoesten, keelpijn, heesheid, niezen, hoofdpijn, spierpijn, koorts…) moet thuisblijven. Echter, bij lichte klachten zal niet iedereen dat doen, en er zijn ook asymptomatische infecties waarvan de bijdrage aan transmissie nog niet duidelijk is.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2014 A Touch of Rose
Top
Volg ons: